За нас

Д-р Ирина Цветкова е завършила образованието си като магистър по дентална медицина във факултета по дентална медицина към Медицински университет гр. София през 2007 г. Работила е във водещи клиники в гр. София. Собствена дентална практика има от 2012 г. Член е на български зъболекарски съюз.
Развива своята практика основно в областта на естетичната дентална медицина, пародонтология, ендодонтия, протетика. Непрекъснато посещава курсове и семинари за продължаване на следдипломната квалификация.

 

 

Д-р Ирина Цветкова-лекар по дентална медицина

 

Мария Кръстева – дентален асистент

Д-р Гергана Георгиева-лекар по дентална медицина